האדר

היתרי בניה והסדרה ברשות מקרקעי ישראל

דף הבית

היתרי בניה

על פי החוק במדינת ישראל כל בניה חדשה מחוייבת לעבור פרוצדורה ברשות המקומית הנקראת "היתר בניה".
מטרתה להגביל את הבניה למטרות התב"ע (תכנית בניין עיר) החלה במקום וכן לוודא כי הבניין נבנה כראוי.
הליך הוצאת היתר לוקח לכל הפחות שנה תמימה.
לצורך הוצאת היתר בניה יש למנות בעלי מקצוע נוספים: מודד ומהנדס בניין.
כיום הליך זה נעשה בצורה מקוונת באתר האינטרנט של הרשות והוא יכול להעשות רק על ידי "מגיש הבקשה" – בעל מקצוע בעל רישיון מקצועי מתאים – אדריכל או מהנדס – על פי רוב זו עבודת האדריכל שתכנן את הפרויקט.
לאורך הליך הוצאת ההיתר מגיש הבקשה נדרש להפיק אישורים מגופים עירוניים וארציים שונים.
בסיום ההליך בעל הנכס נדרש לשלם אגרות והיטלים.

תיקון 101 לחוק התכנון והבניה

תיקון זה לחוק קובע כי ישנם מבנים שבנייתם אינה כרוכה בהיתר בנייה כגון פרגולה, שער ומחסן (מוגבל למידות).

הסדרה ברשות מקרקעי ישראל

בבניה כפרית במושבים וקיבוצים בישראל קיימים נכסים רבים שאינם בסמכות רשות מקומית ויש צורך להסדיר את חוקיותם לפי תב"ע ברשות מקרקעי ישראל.
מדי פעם אנחנו שומעים על מבצעים שעורכת רשות מקרקעי ישראל באמצעות צילומי אויר ושליחת סוקרים ומודדים אל תוך הנכסים לצורך בדיקת חוקיות הבניה. הרשות יכולה להטיל צווי הריסה וקנסות רטרואקטיביים של עשרות שנים אחורה על השבחת נכס היכולים להסתכם במאות אלפי שקלים.
העבודה מול רשות מקרקעי ישראל הינה הליך אחר מברשויות מקומיות – פחות מוסדר ומומלץ לפנות לאדריכל מנוסה.
במקרים כאלה אנו עובדים בשיתוף עם מר אבי נאווי – אדם עתיר ניסיון של עשרות שנים ברשות מקרקעי ישראל.

"אין הביישן למד - צרו קשר"